Informasjon fra banken

Avtaler for signering finner du her

Under Post i menyen finner du årsoppgave og andre meldinger fra banken.

Tips

Flere funksjoner ...
Bak ikonet (tre prikker) til høyre for konto og betalinger, får du enkelt tilgang til flere funksjoner.

Kontooppsett
Velg rekkefølgen på kontoene dine, og gi dem navn som du ønsker under «Innstillinger» og valget «Kontooppsett»