Bli kunde og åpne bufferkonto

  • Bygg opp en buffer til uforutsette utgifter
  • Vi anbefaler sparebeløp tilsvarende 1-2 månedslønner
  • Gebyrfritt uttak
  • 1,75 prosent rente for innskudd til og med 100.000 NOK. Overskytende vil få 1,0% rente.

Tast inn fødselsnummer (11 siffer) for å gå videre

Fødselsnummer (11 siffer):

Signer avtalen med BankID


Benytt BankID fra en annen bank og bli kunde nå. Denne kan også brukes på våre tjenester, men vi anbefaler at du bestiller ny BankID i vår nettbank når kundeforholdet er opprettet. Du kan dessverre ikke bli kunde med BankID på mobil. Husk å legge inn hele navnet ditt slik det er registrert i Folkeregisteret.

Kontonummer får du når du logger deg på nettbanken første gang.

Hvitvaskingsloven


Hvorfor spør vi om dette?

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi må med jevne mellomrom stille våre kunder spørsmål for sikre at vi har riktig informasjon om våre kunder. Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål som for eksempel markedsføring.
Når du svarer ønsker vi at du tar utgangspunkt den informasjonen du har i dag om bruk nå og i året som kommer.

Du kan lese mer om dette her

PEP


En politisk eksponert person (PEP) er for eksempel medlem av regjering eller styrende organ i politisk parti, høyesterettsdommer, leder i statlig selskap eller lignende. Med nær familie menes foreldre, ektefelle eller samboer, barn og barnebarns ektefelle eller samboer. En nær medarbeider kan være noen du har en nær forretningsforbindelse til eller som du eier et selskap sammen med.